Pech, ongeval en ziekte

In geval van calamiteiten ondersteunt het team reisbegeleiding de hulpbehoevende deelnemer, totdat melding is gemaakt bij de door diens verzekeraar aangewezen alarmcentrale.

 

Het team reisbegeleiding is in geen enkel geval bevoegd om als vervangend chauffeur te fungeren.

 

 

Terug naar Algemene informatie.