Aanmeldingsprocedure en inschrijfregels NKC Evenementen 2019

 1. Het boeken van de meeste evenementen is bij het uitkomen van het nieuwe programma mogelijk voor zowel NKC leden als niet-leden. Onder gezinsleden wordt verstaan de partner van het NKC-lid en eventuele kinderen die nog thuis wonen. Voor niet-leden geldt een toeslag ten bedrage van 20% bovenop de gepubliceerde deelnemerskosten. Besluit een niet-lid binnen twee weken na boeking alsnog lid te worden, dan wordt de berekende toeslag gecorrigeerd op de factuur.
 2. Solo-evenementen zijn alleen bedoeld voor NKC’ers die ook lid zijn van NKC Solo.
 3. Aanmelden voor een evenement kan uitsluitend online via www.nkc.nl/evenementen. Ga naar het evenement van je keuze en klik op 'Aanmelden'. Slaagt de aanmelding op de website, dan wordt deze als definitief beschouwd en ontvang je een e-mail ter bevestiging. Ontvang je binnen enkele minuten geen bevestigingsmail, neem dan contact op met de NKC. 
 4. Een aanmelding is definitief zodra de deelnemer een bevestigingmail heeft ontvangen. De totale deelnamekosten worden vier weken voor de aanvangsdag van het evenement automatisch geïncasseerd. Bij latere aanmelding wordt geïncasseerd binnen enkele dagen na inschrijving. Dit geldt uiteraard niet voor gratis evenementen.
 5. Is het evenement volgeboekt, dan kan worden ingeschreven voor de interesselijst. Op de website wordt aangegeven of die mogelijkheid er nog is. Komt er een plek vrij, dan worden alle geïnteresseerden op die lijst per e-mail op de hoogte gebracht. De beschikbare plaats wordt online weer aangeboden en eenieder is vrij deze te boeken via onze website. Plaatsing op deze lijst verplicht je tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelding is voorbehouden aan leden. 
 6. Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan evenementen@nkc.nl. De kosten die in rekening worden gebracht zijn als volgt:
  * bij annulering tot aan de 28e dag (exclusief) vóór de dag van aanvang van het evenement: € 11,50 per reservering;
  * bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot aan de 14e dag (exclusief) vóór de dag van aanvang van het evenement: de helft van de deelnamekosten;
  * bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) vóór de dag van aanvang van het evenement: de volledige deelnamekosten.
  * bij annulering van een gratis evenement binnen 7 dagen vóór de dag van aanvang van dit evenement: € 15,- per persoon. Ook bij een zgn. no-show op de dag van aanvang van dit evenement worden deze kosten in rekening gebracht.
 7. Deelnemers moeten adequaat zijn verzekerd. Los van wettelijk verplichte verzekeringen, is minimaal dekking voor pechhulp nodig en indien van toepassing vervangend vervoer en repatriëring vanuit het buitenland. 
 8. Van deelnemers wordt verwacht dat zij geen lichamelijke of psychische beperking hebben die het zelfstandig volbrengen van het evenement in de weg staat. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met het organiserende regio evenemententeam.
 9. Als een evenement om wat voor reden dan ook niet kan doorgaan, krijgen deelnemers bericht en worden de eventueel geincasseerde deelnamekosten teruggestort.
 10. Huisdieren zijn toegestaan tijdens een NKC-evenement, tenzij anders vermeld. Honden moeten aangelijnd blijven en de benodigde papieren en inentingen hebben. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van hun huisdieren. Alle extra kosten van huisdieren, bijvoorbeeld campingtoeslagen, zijn voor rekening van de deelnemer. Huisdieren zijn niet toegestaan tijdens presentaties, excursies, gezamenlijke maaltijden en in gemeenschappelijke ruimtes. Uitzonderingen daarop zijn alleen mogelijkin overleg met de evenementenbegeleiding.    Als een huisdier overige deelnemers overlast bezorgt, zal de evenementenbegeleiding hierover afspraken maken met de betreffende deelnemer. Honden dienen buiten het kampeerterrein of op de daarvoor bestemde plaatsen uitgelaten te worden.
 11. Deze aanmeldingsprocedure is een samenvatting van de algemene voorwaarden van NKC evenementen, die op alle NKC-evenementen van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden staan op www.nkc.nl. Op verzoek kan een pdf versie per e-mail worden verstuurd.