Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Persoonsgegevens
Bijvoorbeeld 'de', 'van' of 'van de'.
Uw geboortedatum als volgt invullen: DD/MM/JJJJ.

Nederland

Uw achternaam, geboortdatum, -plaats en nationaliteit worden gebruikt voor de geldigheid van de NKC/CCI-combicard.
Top
Adres
Een eventueel achtervoegsel van het huisnummer (bijvoorbeeld 'a', 'b' of 'bis').
Voor leden woonachtig buiten Nederland bijv. B-1234, FR-12345 of D-12345.
 
Top
Contactgegevens
Top
Financiële gegevens
Indien u kiest voor automatische incasso, ontvangt u € 2,50 korting. Vul in dat geval hieronder uw IBAN nummer in.
Voor IBAN nummers die beginnen met NL hoeft u hier niets in te vullen. Dat doen wij voor u. Voor buitenlandse IBAN nummers hier graag uw BIC Code invullen.
Top
Mailings
Top
Aanvullende gegevens

01/04/2017

Uw lidmaatschap gaat na aanmelding direct in. De hier vermelde ingangsdatum betreft de datum vanaf wanneer de contributie berekend zal worden; dit is altijd de eerste van de volgende maand.
Actiecodes worden uitsluitend verstrekt op beurzen en ingevuld door de NKC.
Eventuele extra opmerkingen met betrekking tot uw aanmelding als lid.
Top
Disclaimer
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en ga akkoord met de statuten. De statuten vindt u terug op www.nkc.nl -> Over NKC -> Organisatie..
Top