Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Persoonsgegevens
Bijvoorbeeld 'de', 'van' of 'van de'.
Uw geboortedatum als volgt invullen: DD/MM/JJJJ.

Nederland

Uw achternaam, geboortdatum, -plaats en nationaliteit worden gebruikt voor de geldigheid van de NKC/CCI-combicard.
Top
Adres
Een eventueel achtervoegsel van het huisnummer (bijvoorbeeld 'a', 'b' of 'bis').
Voor leden woonachtig buiten Nederland bijv. B-1234, FR-12345 of D-12345.
 
Top
Contactgegevens
Top
Financiële gegevens
Word je later in het kalenderjaar lid? Dan betaal je naar rato voor dat jaar! Bijvoorbeeld: word je in mei lid? Dan betaal je per 1 juni. Dat betekent dat het lidmaatschap je maar € 39,67 kost. Het jaar erop betaal je pas € 68,-.
Indien u kiest voor automatische incasso, ontvangt u € 2,50 korting. Vul in dat geval hieronder uw IBAN nummer in.
Voor IBAN nummers die beginnen met NL hoeft u hier niets in te vullen. Dat doen wij voor u. Voor buitenlandse IBAN nummers hier graag uw BIC Code invullen.
Top
Mailings
Top
Aanvullende gegevens

01/07/2018

Uw lidmaatschap gaat na aanmelding direct in. De hier vermelde ingangsdatum betreft de datum vanaf wanneer de contributie berekend zal worden; dit is altijd de eerste van de volgende maand.
Actiecodes worden uitsluitend verstrekt op beurzen en ingevuld door de NKC.
Eventuele extra opmerkingen voor uw aanmelding als lid.
Top
Lid maakt Lid
Bent u door een NKC-lid op de hoogte gesteld van het lidmaatschap? Vul onderstaande gegevens in, dan ontvangt dit lid van de NKC een bedankje.
Een lidmaatschapsnummer bestaat uit 8 tekens. Vul een lidmaatschapsnummer van minder tekens aan met nullen. Dan wordt 1234 bijvoorbeeld 00001234.
Top
Disclaimer
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en ga akkoord met de statuten. De statuten vindt u terug op www.nkc.nl -> Over NKC -> Organisatie..
Top